همکاری با ما (اشخاص)

حجم فایل باید از 2 MB کمتر باشد.
نوع فایل: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.
حجم فایل باید از 10 MB کمتر باشد.
نوع فایل: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx avi mov mp3 rar zip flv mp4.