بیلبورد تکدانه - محمودآباد آمل

تکدانه
تبلیغات محیطی

این بیلبورد در منطقه آمل محمود آباد شمال ایران نصب شده و طراح از زاویه جدیدی به خلق آن دست زده است، زاویه‌ای که متفاوت از آنچه است که قبلا دیده‌اید. این اثر با تصاویر پرجزییات کار شده است.

تير 1395
بیلبورد تکدانه-بیلبورد تکدانه
بیلبورد تکدانه
طراحی بیلبورد
بیلبورد تکدانه-بیلبورد تکدانه
بیلبورد تکدانه
طراحی بیلبورد
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

نظر جدید

ما از آدرس ایمیل شما فقط برای تماس با شما استفاده خواهیم کرد و آدرس شما را در سایت نشان نخواهیم داد