بازاریابی دیجیتال

بازاریابی محصولات یا خدمات با استفاده از روشهای دیجیتال برای جذب مشتریان بیشتر.

هدف کلیدی ، معرفی برندها از طریق شیوه های مختلف رسانه های دیجیتال است .  

بازاریابی دیجیتال موضوعی فراتر از بازاریابی اینترنتی است که شامل کانالها و روشهایی می شودکه نیازی به استفاده ازاینترنت ندارند .

این شیوه شامل موبایل (SMS , MMS) ، بازاریابی رسانه های اجتماعی ، تبلیغات بنری ، بازاریابی موتورهای جستجو و هر گونه روش دیگر در حوزه رسانه های دیجیتال می باشد .  

استراتژی بازاریابی دیجیتال یک کسب و کار باید شامل اقدامات ترویجی و تبلیغاتی در اینترنت ، رسانه های اجتماعی ، موبایلها و بیلبوردهای الکترونیک به همان اندازه و اثرگذاری کانالهای تلویزیونی و رادیویی باشد .

آویده در حوزه بازاریابی دیجیتال این خدمات را ارئه می دهد:

  • بازرایابی درون سو(Inbound marketing)
  • بازرایابی محتوا
  • استراتژی بازرایابی رسانه های اجتماعی
  • تحلیل فضای وب
  • بهینه سازی موتور جستجو SEO  
  • Co-Creation هم آفرینی
  • Sentiment Analysis احساس سنجی
  • رصد رسانه های اجتماعی