بازاریابی مستقیم و نقطه فروش

بازاریابی مستقیم نوعی از کمپین تبلیغاتی است که به دنبال استخراج نتایجی از گروههای انتخاب شده از مصرف کنندگان درپاسخ به ارتباطشان با بازاریابان است .

این ارتباط می تواند به هر شیوه ای انجام شود که شامل پست کردن نامه  ، بازاریابی تلفنی ، بازاریابی ایمیلی و تعامل در نقطه فروش ( فروشگاهها) باشد . پاسخ مصرف کنندگان باید قابل اندازه گیری است .

POS   مکانی است که فروش انجام می شود.

در سطوح بالاتر POS  می تواند یک مال ( فروشگاه بزرگ) یا یک بازار یا یک شهر باشد . در سطوح پایینتر خرده فروشان به عنوان POS  به حساب می آیند چون مشتری می تواند در فروشگاه آنان خرید خود را انجام دهد .

از ابزار نقطه فروش همچنان در اجرای کمپینهای تبلیغاتی ، نمایشگاهها و معرفی محصولات استفاده می شوند .

به عنوان یک ابزار بازاریابی موثر ، ازابزار نقطه فروش برای جلب توجه مشتری و معرفی برند نیز استفاده می شود .

با توجه به ماهیت جذاب و حاوی اطلاعات مفید POS   ، ابزار این روش قابلیت خرید مستقیم در نقطه فروش را نیز مهیا می کند

آویده خدماتی شامل طراحی ، چاپ و توسعه ابزار متنوع POS   ارائه می دهد که شامل موارد زیر است :

 • بازاریابی ایمیلی
 • بازاریابی تلفنی
 • ترویج فروش
 • بازاریابی پاسخ مستقیم 
 • ایمیل مستقیم
 • فروش مستقیم
 • بازاریابی گروهی
 • وبلر فروشگاهی
 • شلف تاکر
 • استاپر
 • تگ قیمت
 • بسته بندی
 • استند پروموشن
 • استند رولی
 • بنر
 • پوستر

 

 

طراحی
graphic
بسته‌بندی
offset
branding
digital print ads
photography