در انتظار زمان بمان، هر چیزی در زمان خود رخ می دهد.

منو بستن

تبلیغات گوگل یک روش تبلیغاتى و به معناى نمایش یک وبسایت در نتایج گوگل پس از جستجوى کلیدواژه مرتبط با آن توسط کاربران است. این روش از طریق درگاهى به نام Ads Google قابل اجراست. این سامانه در حوزهى بازاریابى موتور جستجو یا (Marketing Engine Search (SEM طبقهبندى مىشود. سامانه تبلیغاتى گوگل تحت عنوان «Adwords Google «در سال 2000میلادى با ارائه اولین تبلیغات در نتایج جستجوى این سایت و سایر درگاههاى مشترك، افتتاح شد. این سیستم از ماه جولاى سال 2018 به «Ads Google «تغییر نام داد و به همین ترتیب، کارکرد آن از یک ابزار تبلیغاتى «بر مبناى کلیدواژه» به یک پلتفرم چندوجهى و چند کاناله توسعه یافت. در حال حاضر، تبلیغات گوگل ادز به پنج طریق مختلف صورت مى گیرد

تبلیغات گوگل

سازوکار تبلیغات در گوگل چگونه است؟

کارکرد با سامانه Ads Google بسیار ساده بوده و کلیه کاربران، حتى بدون داشتن دانش کافى در خصوص مارکتینگ، قادر به راهاندازى کمپینهاى تبلیغات اینترنتى در گوگل هستن .

به طور کلى، براى تبلیغات در گوگل کافى است یک سرى کلیدواژه انتخاب و کاربران بر اساس معیارهاى موردنظر تقسیمبندى شوند. به این ترتیب، زمانى که یک شخص کلیدواژهاى مرتبط با کسبوکار، سایت، برند، شرکت، تجارت، محصول یا خدمات شما را در گوگل جستجو مىکند، تبلیغات مذکور در صفحه نتایج به نمایش گذاشته می شوند .

به صورت یک متن و به حالت متفاوتى از سایر نتایج طبیعى یا ارگانیک در صفحه نتایج گوگل (SERP) نشان داده مى شود. این تبلیغات Ads Google ،معمولا تبلیغات همچنین در قالب تصاویر، بنرها، ویدئوها یا متونى در سایتهاى مرتبط با گوگل، در بخشى تحت عنوان "Red Display" قابل نمایش هستند .

مزایاى اصلى تبلیغات در گوگل

 • تبلیغ کننده می تواند به خوبى به گزینش کلیدواژههاى مناسب جهت نمایش تبلیغات خود و همچنین نمایه کاربران جستجو کننده بپردازد. به بیان دیگر، دسته بندى مخاطب هدف و زمان نشاندادن تبلیغ قابل تنظیم است .
 • معمولا تبلیغ کننده به ازاى هر کلیلک کاربر براى این تبلیغات در گوگل هزینه مىپردازد. این روش همان Pay per Click (PPC) نام دارد . این هزینه را مىتوان به میزان نمایش (Impression) یا سایر عوامل ارتباط داد .
 • احتمال بازشدن تبلیغات گوگل توسط کاربران (Reach) بسیار بالا است .
 • ریچ تعداد کل افرادى است که محتواى شما را مى بینند. ایمپرشن تعداد دفعاتى که محتواى شما نمایش داده مى شود

 • تبلیغات در گوگل قابلیت پیگیرى لحظه اى دارند. به این معنا که امکان محاسبه دقیق میزان بازگشت سرمایه (ROI) ، شناخت تبلیغاتى که ریچ بالا دارند، اطلاع از زمان مناسب جهت تبلیغ، مشاهده کشورهاى محل زندگى کاربرانى کلیک کرده اند و... وجود دارد .
تبلیغات گوگل

آشنایى با مفهوم سطح کیفى (Score Quality) در تبلیغات گوگل

Score Quality یکى از معیارهاى گوگل براى سنجش کیفیت تبلیغات و امتیازدهى به آنها از 1 تا 10 است. این نمره با نرخ کلیک بیشتر افزایش مىیابد و درجهى تبلیغ را بالا مىبرد. مهمترین عوامل مشخص کننده کیفیت تبلیغ از نظر گوگل عبارتند از

تبلیغات گوگل
 • تطابق و مرتبط بودن تبلیغ: گوگل ادز داراى ابزارى براى سنجش میزان تطابق کلیدواژه ى جستجو شده توسط کاربر با یک تبلیغ مى باشد. در صورتى که عبارات استفاده شده در تبلیغات گوگل شبیه یا همان کلمات جستجو شده توسط کاربران باشند، Google Ads آن را مثبت ارزیابى خواهد کرد.
 • نرخ CTR :سى تى آر برابر با نرخ یا درصد کلیک خوردن بوده و در انگلیسى مخفف عبارت "Rate Through Click" است. در حوزهى تبلیغات گوگل، CTR به درصد کلیکهاى انجام شده روى یک تبلیغ در مقایسه با نرخ Impression آن در جستجوگر گفته مىشود. به عبارت دیگر، مساوى با درصد کلیک نرخ سى تى آر یک تبلیغ 10 % باشد، یعنى از هر 100 بار نمایش در هاى انجام شده بر تبلیغ به نسبت دفعات نمایش در نتایج گوگل است. بنابراین، اگر فرضا نتایج گوگل، 10 بار روى آن کلیک مى شود .
 • صفحات مقصد: به صفحاتى گفته مىشود که تبلیغات گوگل کاربر را به آن منتقل مى کنند. توصیه مى شود صفحات مقصد همان نمایه ى اصلى سایت نباشد، بلکه صفحات عرضه محصولات و یا خدماتى باشند که کاربر در جستجوى آن است
 • تاریخچه حساب: Google Ads به کاربرانى که از طریق این سایت تبلیغ مىکنند و نتایج مثبت مى گیرند، جایزه مى دهد. فلذا در صورتى که کاربر تبلیغ کننده داراى سابقه تبلیغ مثبت باشد، این نکته در کمپین هاى جدید او مؤثر خواهد بود.
 • همچنین عوامل دیگرى نیز، همچون دامنه سایت، تجربه کاربرى و URL نمایش داده شده تبلیغ، براى سرویس گوگل ادز جهت سنجش کیفیت تبلیغات مهم هستند .

انواع کمپین هاى تبلیغاتى در گوگل

در حال حاضر براى تبلیغات در گوگل و یا بهتر بگوییم راهاندازى کمپین تبلیغاتى در این موتور جستجو 5 روش وجود دارد: کمپین جستجو، کمپین نمایشى (Display) ، کمپین خرید (Shopping) ، کمپین ویدئویى و کمپین اپلیکیشن موبایل. شاید به ظاهر پیچیده به نظر برسند، اما باید بگوییم بیشتر کاربران اینترنت با آنها آشنا بوده و حتى شاید به مشاهده آنها عادت کرده باشند. .

تبلیغات گوگل
 • کمپین تبلیغاتى جستجو در گوگل :

  طبق آمار جهانى، در هر دقیقه بیش از 4 میلیون جستجو در گوگل صورت مى گیرد. این نوع از کمپین تبلیغاتى Google Ads که به احتمال فراوان بیشترین محبوبیت و استفاده را در بین سایرین دارند. به صورت نمایش عنوان سایت در نتایج در بالاى نتایج ارگانیک نشان داده مى شوند و نرخ جستجوى گوگل (SERP) مى باشد. این نوع تبلیغات در گوگل معمولا تبدیل بالایى را ارائه مىدهند، چرا که تنها زمانى به نمایش گذاشته مىشوند که کاربر عبارات مرتبط با خدمات یا محصول مورد نظر را جستجو کند یا به نوعى به آن علاقه نشان دهد. از مزایایى این نوع تبلیغات سرعت بالاى نتیجه دهى در چند دقیقه، امکان نمایش تبلیغات در نقشه گوگل (Google Map) ،پرداخت هزینه تنها براى هر کلیک بر روى تبلیغ، گزارش جزئى از بازخورد کمپین و قابلیت تقسیمبندى کاربران بر مبناى زبان و یا محل جغرافیایى است.

 • کمپین تبلیغاتى نمایشى (Display) در گوگل :

  این نوع تبلیغات گوگل به منزله نمایش آگهى شما در سایتها و اپلیکیشنهاى مرتبط با این جستجوگر است. امکان پرداخت هزینه به میزان Impression بستگى دارد و نه تعداد ساخت تبلیغات با انواع مختلف قالبها وجود دارد و معمولا کلیک. این نوع آگهى تبلیغاتى بیشتر از کمپین جستجو آزاردهنده بوده و به همین دلیل پایینترین نرخ تبدیل، نرخ کلیک و نمایش را خواهند داشت .

 • کمپین تبلیغاتى خرید (Shopping) در گوگل :

  این نوع از تبلیغات در گوگل شامل استفاده از فایلهاى ویدئویى براى ارائه آگهى است که معمولا در یوتیوب نمایش داده مى-شوند. البته این ویدئوها ممکن است در تمام شبکه نمایشى گوگل وجود داشته باشند. مبلغ پرداختى بابت این نوع تبلیغات معمولا بستگى به میزان نمایش یا بازدید آنها دارند. قالبهاى متنوع تبلیغات ویدئویى گوگل عبارتند از :
  -این استریم (Stream-In) : تبلیغاتى که قبل یا حین نمایش ویدئو در یوتیوب نمایش داده مى شوند و بعد از 5 ثانیه قابل ردکردن هستند.
  -ویدئو دیسکاورى (Discovery Video) : این تبلیغات براى افرادى در مکان جغرافیایى خاص قابل نمایش است.
  -تبلیغات اوت استریم (Stream-Out) : ویدئوهایى که در خارج از یوتیوب، در سایت ها و اپلیکیشین ها نمایش داده مىشود.
  -ویدئو این استریم اجبارى (Stream-skippableIn-Non) : ویدئوهاى تبلیغاتى که حداکثر 15 ثانیه هستند و قابلیت ردکردن را ندارند.
  بامپر (Bumper) : این نوع ویدئوها حداکثر 6 ثانیه زمان مىبرند و قابل ردکردن نیز نیستند.

 • کمپین تبلیغاتى اپلیکیشن موبایل در گوگل :

  کمپین هاى تبلیغاتى موبایل با هدف افزایش دانلود برنامه ها و بازى هاى موبایل و نصب آنها توسط کاربران ایجاد مى شوند و ممکن است در موتور جستجو، شبکه نمایشى (Display) ،یوتیوب و گوگل پلى (Play Google) دیده شوند .

سوالات متداول

1- ابزار گوگل براى تبلیغات چیست ؟ گوگل داراى سامانه اى به نام Adwords Google یا Ads Google مخصوص راه اندازى کمپین هاى تبلیغاتى است.

2- سازوکار تبلیغات در گوگل چگونه است ؟ ابتدا باید کلید واژه ى مورد نظر را مشخص کنیم، سپس مخاطبان هدف را تقسیم بندى و معین نماییم و در نهایت به تنظیم و طراحى تبلیغ در یکى از قالب ها بپردازیم .

3- انواع کمپین هاى تبلیغاتى در گوگل را نام ببرید ؟ کمپین جستجو، کمپین نمایشى (Display) ،کمپین خرید (Shopping) ،کمپین ویدئویى و کمپین اپلیکیشن موبایل .

نتیجه گیرى:

شرکت گوگل فرصتها و ابزار مختلفى را براى توسعه کسب و کارها طراحى کرده است که یکى از بارزترین آنها سرویس تبلیغات دیجیتال یا Ads Google است. اگرچه بیشتر این خدمات رایگان نیستند، اما تأثیر بسزایى در افزایش نرخ تبدیل (فروش محصول) و همچنین نرخ بازگشت سرمایه یک تجارت خواهد داشت. در این مقاله ابتدا به تعریف این سامانه پرداختیم و سپس ساز و کار اجرایى ، مزایاى اصلى و انواع آن را به تفصیل شرح دادیم. در نهایت مى توان گفت که امروزه این دسته از راهبردهاى تبلیغاتى دیجیتال به خصوص در رابطه با کسب و کارهاى بین المللى بسیار نتیجه بخش خواهد بود. از اینکه این مطلب را تا آخر مطالعه کردید، از شما سپاسگزاریم .