دسته بندی مقالات :

هویت برند چیست؟ و راه‌های توسعه آن کدام‌اند؟

برند طرحی از یک نماد خاص است که محصول و یا شرکتی را به وسیله آن نماد از دیگر محصولات و شرکت‌ها جدا می‌کند. هدف از ایجاد یک برند و یا همان نشان تجاری، معرفی محصولات  و یا خدمات به مردم است. استفاده از این نشان تجاری سبب تمایز افراد از سایر رقبای خود است.

برای این که صاحبان مشاغل و شرکت‌ها بتوانند در زمینه کاری خود عملکرد موفقی را داشته باشد، باید به رعایت برخی از ویژگی‌ها در برندسازی بپردازند. اهمیت این موضوع به قدری زیاد است که بیشتر کشورها در جهان برای حمایت تولیدکنندگان و همچنین مصرف‌کنندگان برخی قوانین خاص را برای برندسازی اعمال کرده‌اند.

پرسونال برندینگ

پرسونال برند

واژه برند را این روزها زیاد م یشنویم و قبلا هم در وبلاگ آویده به موشکافی از این واژه پرداختیم و سعی کردیم که تعاریف اشتباهی که در این مورد وجود دارد را بررسی کرده و به یک تعریف درست از آن برسیم.
حیثیت زدایی از واژه برند …. » لینک مقاله »
اما ما در این مقاله  یخواهیم فراتر رفته و درمورد پرسونال برند و یا برند شخصی حرف زده و انواع آن را معرفی کنیم.

معماری برند

معماری برند و انواع آن

برندها در یک مورد اشتراکاتی دارند. حال این برند می تواند در ایران باشد یا در خارج از ایرا ن. برندها در ابتدای تاسیس چندان توجهی به عناصر بصری برند و یا گسترش آن در آینده ندارند.عموما بیزینس پلنی تهیه نمی کنند که بدانند چه می خواهند؟ به کجا می روند؟ با چه وسیله ای خواهند رفت؟

حیثیت زدایی از برند

حیثیت زدایی از واژه برند و آشنایی با آن

برندها در یک مورد اشتراکاتی دارند. حال این برند می تواند در ایران باشد یا در خارج از ایرا ن. برندها در ابتدای تاسیس چندان توجهی به عناصر بصری برند و یا گسترش آن در آینده ندارند.عموما بیزینس پلنی تهیه نمی کنند که بدانند چه می خواهند؟ به کجا می روند؟ با چه وسیله ای خواهند رفت؟

کمپین تبلیغاتی ال جی

گزارش اثربخشی تبلیغ ال جی

واژه برند را این روزها زیاد م یشنویم و قبلا هم در وبلاگ آویده به موشکافی از این واژه پرداختیم و سعی کردیم که تعاریف اشتباهی که در این مورد وجود دارد را بررسی کرده و به یک تعریف درست از آن برسیم.
حیثیت زدایی از واژه برند …. » لینک مقاله »
اما ما در این مقاله  یخواهیم فراتر رفته و درمورد پرسونال برند و یا برند شخصی حرف زده و انواع آن را معرفی کنیم.

آژانس های خلاقیت

چگونه می توان آژانس های خلاق را سرکار گذاشت

برندها در یک مورد اشتراکاتی دارند. حال این برند می تواند در ایران باشد یا در خارج از ایرا ن. برندها در ابتدای تاسیس چندان توجهی به عناصر بصری برند و یا گسترش آن در آینده ندارند.عموما بیزینس پلنی تهیه نمی کنند که بدانند چه می خواهند؟ به کجا می روند؟ با چه وسیله ای خواهند رفت؟

Adland

Adland: A Global History of Advertising

برندها در یک مورد اشتراکاتی دارند. حال این برند می تواند در ایران باشد یا در خارج از ایرا ن. برندها در ابتدای تاسیس چندان توجهی به عناصر بصری برند و یا گسترش آن در آینده ندارند.عموما بیزینس پلنی تهیه نمی کنند که بدانند چه می خواهند؟ به کجا می روند؟ با چه وسیله ای خواهند رفت؟