فلسفه و باورما چیست؟

آویده - آژانس ارتباطات برند بیش از چهل سال پیش، در دفتری درخیابان محله ی قدیمی امیر آباد متولد شد. ما چهار نفر همراه بودیم. گامهای اول خود را با تدوین بانک های اطلاعاتی برای سازمان برق ایران (توانیر) و سازمان آب ایران و بعد ها برای کنفرانس سران کشور های اسلامی برداشتیم.هریک از ما در فرهنگ وروزنامه نگاری دستس داشتیم.در ابتدا کتاب های نمایشگاهی و بانک های اطلاعات صنعتی را تدوین می کردیم. گامهایی که باعث شد شرکت همکاران سیستم به ما پیشنهاد شراکت در تدوین بانک های اطلاع رسانی دیجیتال را بدهد و ما فهمیدیم در آویده و با آویده دیده می شویم.

استراتژی ما تدوین گامهای کوتاه مدت و بلند مدت برای مجموعه ها در حوزه های آف لاین و امروزه آنلاین بوده است. ما راه رفتیم، دویدیم، زمین خوردیم و برخاستیم تا یادبگیریم فلسفه کار چیست و مشتری چه می خواهد.رفتار مصرف کننده چیست و چرا باید حواست به مشتری باشد. ما از صحرایی شروع کردیم که بی آب و علف بود ولی توانستیم درختانی را پرورش دهیم که ریشه های بلندی داشتند و امروزه هریک میوه هایی داده اند. میوه هایی در عرصه ی تبلیغات تهران و ایران و درحوزه های مارکتینگ و برندینگ افرادی به ما پیوستند با ما رشد کردند و بعدها همین مسیر را ادامه داده و خود صاحب کسب و کاری شدند.

از خوش حادثه به بسته بندی رسیدیم که اعتماد داریم بسته بندی پیامبر برند است و بسته بندی است که می تواند برندها را بسازد، شخصیت دهد، شکل دهد و چون یک سخنگوی خاموش مردم را دعوت کند که بیایید مرا بخرید. بیایید برند مرا بشناسید. بیایید با من آشنا شوید. اینگونه بود که راه برندینگ و نقشه رسیدن برند به موفقیت فلسفه ما شد. در این بین فهمیدیم یک برند چه باید بکند، و برند ها چه منظوری دارند چگونه یک برند می ایستد و چگونه جایگاه خود را استوار می کند. . ما عمیقاً معتقدیم برندهای بزرگ باید معنای عمیق تری داشته باشند.حس خوبی را به مصرف کنندگان خود منتقل کنند.تا توانایی وفادارسازی مشتریان را بیابند.

از  بدو تولد، فلسفه کاری ما آن بود که به باوری عمیق در کنار مشتریان و برندها برسیم. در حقیقت مانند قصه گوی برندها شدیم و حقیقتی متفاوت را در ساختار برندهای بین المللی و داخلی بنیان کردیم. تا نقشی را بیابیم که تمامی تجربه خود را با فرهنگ برندها عجین کنیم و به جایگاه سازی برند و ترسیم هویت بصری برند برسیم، دنیای تبلیغات بسیار وسیع است و امروزه دیجیتال مارکتینگ آن را دگرگون ساخته است.طراحی وب، کمپین های دیجیتال مارکتینگ و سوشیال مدیا ، بسته بندی، حرکت رو به جلو است که ما را به سمت  ساختار سازی و معماری برند می رساند.