داستان آویده - آژانس ارتباطات برند

 آویده | آژانس ارتباطات برند

ما با افتخار یک آژانس تبلیغاتی در ایران هستیم . نام آویده را برگزیدیم و امانت‌داری و حرفه‌ای بودن در کار را سرلوحه خود قرار دادیم . اینگونه در سال 1360 به عنوان یک آژانس تبلیغاتی پا به دنیای برندینگ، تبلیغات و مارکتینگ گذاشتیم عملکردما امروزه به عنوان سلامت در کار و ارتباط با مشتری صدایی است که در مورد آویده می شنویم. سعی کردیم در رفتار نیز مانند معنای ناممان مشتاق و نجیب باشیم، بنابراین گام‌های اول را با برندینگ، بسته‌بندی، تبلیغات نقطه فروش، تدوین استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و اجرای کمپین‌های یکپارچه تبلیغاتی در فضای آفلاین برداشتیم سالها برندهای بزرگ به ما اعتماد کردند و نتایج اعتماد آنها در فروش و گسترش بازارشان مشهود شد. اینکه برندی دارای سهم دوم بازار باشد افتخاری است که یک تیم خلاق به ارمغان آورده است.  بعدها با گسترش دامنه خدماتمان به بخش دیجیتال مارکتینگ و همچنین حوزه توسعه وب و اپلیکیشن و طراحی استراتژی های ارتباطی برند و به گفتگوی برند و مشتری، سرودن داستان برند در فضای آنلاین رسیدیم.این شدنی نبود مگر آنکه ابتدا استراتژی های ارتباطی برند و مشتری درست تعریف می کردیم.چرا که این نیاز در مارکت ایران حس می شد که ارتباطات برند و مشتری باید دوباره تعریف شود.کمتر آژانسی است که به صورت استراتژیک به این مهم پرداخته باشد.اگر ما می گوییم به خلاق بودن اهمیت می دهیم و خلاقیت را سرچشمه ی رسیدن به مشتری می دانیم پس باید به روانشناسی ارتباطات مسلط باشیم.

تجارب بزرگ‌ترهای این حوزه را با نیروی‌های متخصص و جوان ایرانی همراه کردیم تا خالق مسیرهای نو برای هر کسب‌وکاری باشیم. ما در تبلیغات به دنبال ساختن تفاوت‌ها هستیم و باور داریم «همه چیز با یک خط شروع می شود»، خط‌ های فکری که می‌توانند به هم بپیوندند و موجب شکل‌گیری اندیشه‌های خلاقانه و متفاوت شوند تا در نهایت محصول یا خدمت شما بهتر و بیشتر دیده شود.ارتباطات استراتژیک برند جای خالی درتبلیغات ایران بود که ما به عنوان قدیمی ترین آژانس تبلیغاتی به آن سمت رفتیم.

 

مواردی که بر آن‌ها تاکید داریم:

خلاقیت

ما سعی داریم از دریچه‌های جدیدی به موضوعات همیشگی نگاه کنیم و روش‌های متفاوتی را برای رسیدن به هدف انتخاب کنیم. تبلیغات و آژانس های تبلیغاتی ایران نیاز به تغییر رویکرد دارند.خلاقیت مسیری است که آژانس تبلیغاتی آویده بر روی آن تاکید دارد.خلاقیت را جوهره ی اصلی در تبلیغات می دانیم. خلاقیت که نباشد نمی توانیم توجهی را به ارتباط بین مشتری و برند جلب کنیم. خلاقیت درونمایه ی داستان برند است که توسط آژانس تبلیغاتی سروده می شود.

برجستگی

ما باید برجسته باشیم تا مشتریانمان را برجسته کنیم. برجسته بودن نتیجه موفقیت و متفاوت بودن است. این ویژگی مسئولیت تیم ما را سخت‌تر می‌کند چون وقتی برجسته شوید باید برجسته بمانید. ما به سختی‌ها عادت کرده‌ایم و کارهای سخت را آسان خواهیم کرد.

صراحت

ما در مورد مسائل مشتریانمان با آن‌ها به گفتگو می‌نشینیم و راه‌حل‌های مناسبی را با صراحت پیشنهاد می‌دهیم و باور داریم نباید در مواردی که در حوزه تخصص ما نیست، وارد شویم.مشتری از ما راه حل می خواهد و راه حل ما باید به فروش مشتری کمک کند.

اعتبار

اعتبار حاصل تجربه، تخصص و استمرار است. در تمام سال‌های فعالیت خود تلاش کرده‌ایم به واسطه مجموعه موارد گفته شده در دید مشتریانمان معتبر باشیم و آن‌ها مهمترین راویان اعتبار ما بوده‌اند.

 

افتخارات آویده- آژانس ارتباطات برند:

Avideh Award Winning Website

Css Design & Css Award Winning Website

   Catalog Design Award Winner

   

خلاقیت رمز پیروزی ما در کمپین های مختلف بوده است.ما به تیم خلاق خود ایمان داریم.