مشتریان

ما متعهد می‌شویم در جهت برآورده کردن انتظارات و نیازهای مشتریانمان، خدماتی منحصر به فرد را به نحوی متمایز و موثر به آن‌ها ارائه دهیم. باور ما در آژانس تبلیغاتی آویده به عنوان قدیمی ترین آژانس تبلیغاتی ایران بر این است که تا نتوانیم مشتریان خود را بخوبی بشناسیم نمی توانیم خدمتی به آنها ارائه دهیم. ابتدا شناخت بازار و شناخت رقبای داخلی و خارجی و شناخت راه های ارتباطی بین برند و مشتری بدست آوردن نقاط قوت و ضعف مشتری، شناخت از مخاطبان و بازار هدف مهمترین گام ما برای خدماتی است که به مشتری ارلئه می دهیم. برند ها امروزه بدنبال راه حل هستند. راه حل هایی که منجر به فروش شود. آژانس تبلیغاتی و تیم های قدرتمند آن باید بتواند راه حل های خلاقانه ای که اجرایی باشد را به مشتری پیشنهاد دهد. اگر مشتری یک آژانس تبلیغاتی را انتخاب می کند بدنبال رشد بیشتر و به دنبال یافتن بازارهای جدید است. مشتری می خواهد بداند آیا این آژانس تبلیغاتی قدرت و توان کافی برای هدایت برند را دارد یا نه؟ مشتری به دنبال راه حل برای مشکلات خود و سازمانش است. یک آژانس تبلیغاتی خلاق باید بتواند راه های افزایش فروش را به مشتری نشان دهد.