طراحی جدید پارس‌کندو

پارس‌کندو
بسته‌بندی

پارس‌کندو یکی از معتبرترین شرکت‌های تولیدکننده‌ی عسل در منطقه زیبای خوانسار است. پس از دوره‌ای چند ساله مجدد جهت جایگاه‌سازی برند و تعیین استراتژی‌های کلان برندینک و مارکتینگ به مجموعه‌ی ما مراجعه و تیم خلاقیت و اتاق فکر مجموعه شروع به مطالعه روند طراحی‌ها و بسته‌بندی‌های انجام شده برای این مجموعه کردند.

در مسیر توسعه برند لازم بود نگاهی مجدد به تغییر بسته‌بندی به صورت پایه‌ای و اصولی بر اساس فرآیند‌های طراحی بسته‌بندی صورت پذیرد، که تیم ضمن عارضه‌یابی بسته‌بندی‌های قبلی به نتایجی در ارتباط با تغییر لوگوتایپ و تصویرسازی مجدد بسته‌بندی رسید.

 

اولین اتودها به شکل پیرمردی در مزرعه پیشنهاد گردید که با توجه با آنکه وجود یک کاراکتر و تصویر در داخل یک مزرعه حاصلخیز به همراه کندوهای عسل و طبیعت زیبای خوانسار در سفری که به آن منطقه داشتیم شکل گرفت. تصویر پدر خانواده به عنوان بنیان‌گذار مجموعه تولیدی پارس‌کندو مد نظر قرار گرفته و به صورت حرفه‌ای تصویرسازی ایشان انجام گردید و اتودهای مختلف توانست ما را به مرحله نهایی ساختن کار و ایده هدایت کند. 

لیبیلی که اکنون می‌توانست با توجه به تصویرسازی‌های نزدیک خود به مصرف‌کننده حس زیبایی از طبیعت را به بیننده منتقل کند. مراحل اجرایی کار بسته‌بندی از اتاق فکر شروع و گسترش یافت.

تير 1396
طراحی جدید پارس‌کندو-طراحی جدید پارس‌کندو
طراحی جدید پارس‌کندو
طراحی بسته‌بندی
طراحی جدید پارس‌کندو-طراحی جدید پارس‌کندو
طراحی جدید پارس‌کندو
طراحی بسته‌بندی
طراحی جدید پارس‌کندو-طراحی جدید پارس‌کندو
طراحی جدید پارس‌کندو
طراحی بسته‌بندی
طراحی جدید پارس‌کندو-طراحی جدید پارس‌کندو
طراحی جدید پارس‌کندو
طراحی بسته‌بندی
طراحی جدید پارس‌کندو-طراحی جدید پارس‌کندو
طراحی جدید پارس‌کندو
طراحی بسته‌بندی
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon