خدمات

چگونه می‌توانیم به برندها کمک کنیم تا در چالش‌ها برنده شوند؟

اگر شما در جستجوی ساخت و نمایش یک برند قوی یا دنبال روشی نو در کسب‌وکار هستید یا هویت بصری جدیدی از برند می‌خواهید بسازید یا قصد دارید پیام و صدای برند خود را به مشتریان برسانید، ما می‌توانیم صدای برند، تعهد برند و توسعه و رشد برند شما را مستقیما به کسانی که می‌خواهید برسانیم. شاید بپرسید چگونه؟ کشف ارتباطات بین برند و مشتری یکی از مهم‌ترین گام‌ها است که ما آن را به صورت تخصصی انجام می‌دهیم.

 • برندینگ
 • نام‌گذاری برند
 • استراتژی و جایگاه‌سازی  برند
 •  معماری  برند
 •  داستان برند
 •  پیام ، لحن و صدای برند
 • تعهد برند
 • اساسنامه‌ی برند
 • آرکاتایپ یا کهن الگوهای برند
 •  نشانه
 • آیکن‌های راهنما
 • کتاب برند
 • تصویر برند و احساس برند
 • سبک زندگی و عکاسی محصول
 • بسته‌بندی و طراحی محصول
 • مهم‌تر از تمام این نکات، تدوین استراتژی ارتباطات برند و مشتری و درک عمقی آن که تنها یک آژانس تبلیغاتی معتبر می‌تواند از عهده‌ی آن برآید.