بازاریابی مستقیم و نقطه فروش BTL

BTL

بازاریابی مستقیم نوعی از کمپین تبلیغاتی است که به دنبال استخراج نتایجی از گروههای انتخاب شده از مصرف کنندگان درپاسخ به ارتباطشان با بازاریابان است.آویده - آژانس ارتباطات برند با توجه به تجربه و تخصص خود در سال هایی که در این حوزه تلاش کرده است می تواند در این بخش یاری دهنده ی برندها باشد.

این ارتباط می تواند به هر شیوه ای انجام شود که شامل تبلیغات در مکان فروش،ایمیل مارکتینگ، بازاریابی تلفنی، بازاریابی مستقیم و تعامل در نقطه فروش با شیوه ی سمپلینگ و یا پروموشن های فروش باشد. باید این امر با تحقیقات مستمر بازار انجام شود و پاسخ مصرف کنندگان باید قابل اندازه گیری است .

POS   مکانی است که فروش انجام می شود.

در سطوح بالاتر POS  می تواند یک مال تجاری( فروشگاه بزرگ) یا یک بازار یا یک شهر باشد . در سطوح پایینتر خرده فروشان به عنوان نقاطی که می توان POS را در آنجا اجرا کرد به حساب می آیند چون مشتری مستقیما می تواند تبلیغات را ببیند در حین خرید بیشتر تماس را با برند داشته باشد.

از ابزار نقطه فروش همچنان در اجرای کمپینهای یکپارچه تبلیغاتی ، نمایشگاهها و معرفی محصولات استفاده می شوند .

به عنوان یک ابزار بازاریابی موثر ، ازابزار نقطه فروش برای جلب توجه مشتری و معرفی برند نیز استفاده می شود .

با توجه به ماهیت جذاب و حاوی اطلاعات مفید POS، ابزار این روش قابلیت خرید مستقیم در نقطه فروش را نیز مهیا می کند

آویده - آژانس ارتباطات برند خدماتی شامل استراتژی های ارتباطی برند، تدوین کمپین های خلاقانه ی فروش،طراحی چاپ و توسعه ابزار متنوع POS را ارائه می دهد  :

 • بازاریابی ایمیلی
 • بازاریابی تلفنی
 • ترویج فروش
 • بازاریابی پاسخ مستقیم 
 • ایمیل مستقیم
 • فروش مستقیم
 • بازاریابی گروهی
 • وابلر فروشگاهی
 • شلف تاکر
 • استاپر
 • تگ قیمت
 • بسته بندی
 • استند پروموشن
 • استند رولی
 • بنر
 • پوستر

آویده آولین آژانس تبلیغاتی است که کتاب نقطه ی فروش را برای برندها طراحی و اجرا کرده است.این نوع از تبلیغات به نسبت ماهیت آن بیشترین تاثیر را بر جامعه ی هدف برندها دارد.

 

 

BTL
طراحی
graphic
بسته‌بندی
offset
branding
digital print ads
photography